Αγγλική Έκδοση

Tο Πρόγραμμα

Το έργο THERACAN (Κατανόηση μοριακών μονοπατιών που ρυθμίζουν τον αποπτωτικό κυτταρικό θάνατο για την ορθολογική ανάπτυξη θεραπευτικών στρατηγικών στον καρκίνο του εντέρου) είναι ένα έργο διάρκειας 30 μηνών το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ και από εθνικούς πόρους- ΥΠΕΠΘ/ΓΓΕΤ - ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)», ΕΣΠΑ 2007-2013, Πράξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» – κωδικός αρ. 11ΣΥΝ_1_485.

Το πενταμελές δίκτυο συνεργατών του THERACAN αποτελείται από ειδικούς Έλληνες επιστήμονες με συντονιστή το Τμήμα Ιατρικής (Εργαστήριο Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας) του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στοιχεία Έργου

Ονομασία Έργου: ΤHERACAN 
Διάρκεια: 30 μήνες, έναρξη  17/12/2012 
Αριθμός Συμβολαίου: THERA-CAN - No. 11ΣΥΝ_1_485 
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 1.195.000  
Δημόσια Δαπάνη: € 908.333,33 

ΤΗΕRACAN:Κατανόηση μοριακών μονοπατιών που ρυθμίζουν τον αποπτωτικό κυτταρικό θάνατο για την ορθολογική ανάπτυξη θεραπευτικών στρατηγικών στον καρκίνο του εντέρου.